SLAMSLUGNING

Slamslugning i hele Nordjylland

Hos Anker Christensen tilbyder vi nu slamsugning for både private og virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Randers og alt derimellem.
Ring nu
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Med vores spritnye slamsuger kan vi:

  • Rense tilstoppede kloakker
  • Tømme septiktanke
  • Tømme olie- og benzintanke

Når du bestiller slamsugning hos Anker Christensen, kan du være sikker på, at affaldet fra din kloak eller tank bliver bortskaffet på en forsvarlig og miljørigtig måde.

Kontakt os for gode råd, vejledning eller et uforpligtende tilbud på telefon 98 92 14 59.

Hvad er slamsugning?

Slamsugning kan være nødvendigt, hvis du har problemer med tilstoppede kloakrør, eller hvis du har en septiktank, der skal tømmes regelmæssigt. En slamsuger er en særlig vogn med en slange, som kan suge skidt, grus, fedt, sand og andet slam op til vognens store tank. Ved rensning af kloak løsner og fjerner slamsugeren alt det, der sidder fast, og kloakken spules ren med vand.

Kloakrensning

Tilstoppet kloak er et problem, mange oplever. Kloakrørene kan nemt stoppe til, hvis der f.eks. er kommet fedt i køkkenvasken, som er stivnet og sidder fast, eller hvis der er kommet vådservietter, hygiejneprodukter eller lignende i toilettet. Problemet viser sig typisk ved, at vand har svært ved at løbe ud gennem afløb. Der kan også opstå en ubehagelig lugt af kloak. Derfor er det vigtigt at få løst problemet hurtigst muligt med en slamsugning.

Tømning af septiktank

Hvis du har en septiktank eller bundfældningstank, som det også kaldes, er det vigtigt at få den tømt regelmæssigt. Hvis tanken ikke tømmes, fungerer den ikke optimalt, og der er risiko for, at den løber over og kan forurene miljøet og grundvandet. En septiktank skal typisk tømmes en gang om året for fortsat at fungere effektivt.

Opsugning af olie og benzin

Vores slamsuger er godkendt til transport af farligt gods, og derfor kan vi også tilbyde opsugning af olie, benzin og kemikalier. Vi kan både tømme og rense din tank eller beholder, så du ikke selv skal håndtere kemikalierne. Du skal heller ikke bekymre dig om bortskaffelse af de farlige væsker – det klarer vi for dig, selvfølgelig på forsvarlig og miljørigtig vis.

Slamsugning i Nordjylland

Er din septiktank ved at være fyldt eller er kloakken tilstoppet? Hvis ja, så kan vores slamsuger helt sikkert løse dit problem. Vi dækker hele Nordjylland og vores adfelinger ligger i Aalborg, Frederikshavn, Randers og Hjørring.

Slamsugning til private og erhverv

Vores afdelinger

Find din lokale afdeling her: